Barion Pixel

Kezdőlap

Ismerj meg

Webshop

Kapcsolat

Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF hatálya és alapvető rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya a www.busybambino.com címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A szerződés nyelve: magyar. 

1. A Szolgáltató

A www.busybambino.com címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti, továbbiakban a; Szolgáltató:

Név: Busy Bambino Kft
Székhely: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 10/a
Levelezési cím: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 10/a
Adószám: 32086430-1-41
Képviselő: Szilágyi Eszter
Telefonszám: +36 20 222 6677
E-mail: hello@busybambino.com
Honlap: www.busybambino.com
Bankszámlaszám: 12100011-19014661-00000000

2. Tárhely szolgáltató
A www.busybambino.com címen üzemeltetett oldal stabil és biztonságos működéséért a mindenkori tárhelyszolgáltató felelős:

Név: SiteGround Spain S.L. – Spanyolország (CIF: B87194171)
Székhely: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain

3. A Felhasználó/Fogyasztó
Felhasználó az a személy aki a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt látogatja. Fogyasztó az a felhasználó, aki a www.busybambino.com oldalon a jelen ÁSZF.-ben foglaltak szerint vásárlást kezdeményez.

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató a www.busybambino.com oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató könyvek, képregények, társasjátékok értékesítését végzi. A Szolgáltató csak azon termékeket értékesíti, amelyeket a termékeinek katalógusából a webáruház egyes menüpontjai alatt, rendelhető besorolással elérhetővé tesz. A Szolgáltató minden körülmények között fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.

5. A szolgáltatás igénybevételének feltétele
A vásárlási folyamat megkezdésére, minden az oldalt látogató Felhasználó jogosult ezáltal Fogyasztóvá válva. A vásárlás megkezdéséhez a Felhasználó a termékek, a fizetési és szállítási mód kiválasztása során a webáruház rendelés menete menüpontja alatt leírtak szerint köteles eljárni. A vásárlás sikeres befejezéséhez a Fogyasztónak el kell fogadnia az oldal Adatkezelési nyilatkozatát valamint Általános Szerződési Feltételeit.

5/b Fizetési lehetőségek az oldalon

Bankkártyás fizetés (BEVEZETÉS ALATT, JELENLEG NEM ELÉRHETŐ)
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalás
Banki átutalás válaszása esetén a szolgáltató feltünteti az utaláshoz szükséges minden adatát, ami a vásárlás végösszegének kiegyenlítéséhez szükséges. A fogyasztó saját banki rendszerén és annak feltételei mellett egyenlítheti ki az összeget.

6. A szerződés létrejötte
A vásárlás akkor fejeződik be, ha a Fogyasztó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést tartalmazó automatikus vagy manuálisan kiküldött e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a Fogyasztó vásárlás során megadott e-mail címére küldi automatikus rendszerén keresztül, hibátlan működés esetén azonnal.

A Fogyasztó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.

A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

7. A megvásárolt áru ellenértéke
A Szolgáltató a megvásárolható árukat vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. Ezt a Szolgáltató egyértelműen feltünteti a fizetést megelőzően.A megvásárolt áru ellenértékét a Fogyasztó a rendelés menete menüpontban meghatározottak szerint, az általa választott módon köteles megfizetni. Amennyiben például technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) a Szolgáltató felkeresi a Fogyasztót. A hasonló technikai hibákból fakadó megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek és nem köteles teljesíteni azokat.

8. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért
A Szolgáltató a www.busybambino.com katalógusát folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek rendelhető státuszban, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató az általa feltüntetett határidőre be tud szerezni. Egyes termékek esetében lehetőség van előjegyzés felvételére. Az előjegyzés nem minősül rendelésnek, sem ajánlattételnek. Ez esetben a Felhasználó azt jelzi a Szolgáltató felé, hogy amint rendelkezésre áll az adott termék, a Szolgáltató az elsők közt értesítheti őt az általa meghagyott elérhetőségek egyikén.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy az oldalon megjelenő termékképek minimális mértékben eltérhetnek a végleges terméktől.

9. A szállításról
A szállításos megrendelések esetén a kiszállítást harmadik fél munktársai (továbbiakban: szállítók) végzik. A Szolgáltató nem áll közvetlen szerződésben a szállítókkal, így a szállításból adódó késésért, egyéb kellemetlenségekért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. A megrendelt termék rendelkezésre állása esetén, a kiszállításra való átadás a szállítók részére legkésőbb a megrendelés leadását követő ötödik munkanapon történik meg.

Miután Szolgáltató szállításra adta a megrendelt termékeket, a szállítócég annak üzletpolitikájának megfelelően tájékoztatja fogyasztót a szállítás állapotáról és várható időpontjáról. A Fogyasztó innentől a szállítónál érdeklődhet csomagja állapotáról azokon az elérhetőségeken, amiket a szállító részére megküldött. A szállítás folyamán bekövetkező esetleges sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. A fogyasztó elállási joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

− szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

− olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem irányítható ingadozásától függ;

− olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

− hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

− hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

− szerencsejáték-szerződés esetében.Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.

Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

11. A fogyasztói jogok érvényesítése
Fogyasztó a jelen ÁSZF, a www.busybambino.com oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.

Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, vagy a kapcsolattartó adataniál megadott címre küldött elektronikus levélben közölheti.

0
    A kosarad tartalma
    A kosarad üres